ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร.pdf.01

Blog Attachment

Leave us a Comment