รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประเภทนักศึกษา จากการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดแผนรณรงค์ “ลดก๊าซเรือนกระจก ลกโลกร้อน” เนื่องในวันคุ้มครองโลก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลยอดเยี่ยม สาขาเกษตรกรรม โครงการกระทิงแดง U Project ปีที่ 3 
รางวัลชมเชยจากการประกวดแคมเพจออนไลน์ และแผนโปรโมท 1-Day mission with ISUZU X-Series
รางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing Plan Contest 11 by A.P.Honda

 

รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Idea Smart Idea by GSB Startup
รางวัลการประกวดแผนการตลาด Shopee 9.9 contest ก้าว เปลี่ยน โลก