หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด มีความรู้ ทักษะบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดและศาสตร์อื่นๆ มีความสามารถ ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะมนุษย์สัมพันธ์ความคิดริเริ่มทำงานเป็นทีม จุดเด่น คณาจารย์ อาชีพที่สามารถประกอบได้ เกณฑ์การรับสมัคร จุดเด่นของหลักสูตร 1. หลักสูตรการตลาดมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ภายใต้ “MKT CAN” 2. หลักสูตรการตลาดให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรม โครงการ และการประกวดแผนการตลาด แผนธุรกิจในเวทีระดับต่าง ๆ และเวทีระดับประเทศ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดจากนักการตลาด และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองที่ทันสมัย โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง …

Read More

ประกาศ : ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC)

ตารางเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC) เปิดเรียน 17 สิงหาคม 2563  รหัส  63 (ปี 4)  ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 63 สัปดาห์ที่ 1- 6 เรียนที่มหาวิทยาลัย ONSITE  สัปดาห์ที่ 7-15 เรียน ONLINE  สัปดาห์ที่ 16  …

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “เปลี่ยน Passion ให้กลายเป็น Income “

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “เปลี่ยน Passion ให้กลายเป็น Income ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกคุณพิมพ์รำไพ  วรรณเจริญ  เจ้าของธุรกิจร้าน AMOR ที่ประสบความสำเร็จการประกอบธุรกิจ เค้กAMOR  ที่มียอดขายกว่า 139 ล้านบาท  ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง 852 อาคาร 8 …

Read More

กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

สาขาวิชาการตลาด​ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59​ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษา​รับทราบข้อตกลง​ ข้อปฏิบัติ​ในการฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​โดยอาจารย์​สาขาวิชาการตลาด​และการยื่นสำเร็จ​การศึกษาในระบบฯ​ โดยคุณวาสนา​ จันทร์จ่ายและคุณจีรวรรณ​ บุญ​พิทักษ์​ จากสำนักส่งเสริม​วิชาการและงานทะเบียน  ในวันที่13มกราคม​2563เวลา09.00-12.00น.ณ​ ห้อง​852​ อาคาร​ 8 8                          …

Read More

กิจกรรม “ปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด” ภาคการศึกษาที่ 2/2562​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59

สาขาวิชาการตลาด​ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59​ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษา​รับทราบข้อตกลง​ ข้อปฏิบัติ​ในการฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​โดยอาจารย์​สาขาวิชาการตลาด​และการยื่นสำเร็จ​การศึกษาในระบบฯ​ โดยคุณวาสนา​ จันทร์จ่ายและคุณจีรวรรณ​ บุญ​พิทักษ์​ จากสำนักส่งเสริม​วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่13มกราคม​2563เวลา09.00-12.00น.ณ​ ห้อง​852​ อาคาร​ 8

Read More

สาขาวิชาการตลาด​ ได้ลงพื้นที่ดำเนิน​โครงการบริการวิชาการ​ “การพัฒนารูปแบบการตลาดชุมชนประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ​4.0″ให้กับร้านค้าชุมชนตำบลบ้านส้มป่อย​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ

สาขาวิชาการตลาด​ ได้ลงพื้นที่ดำเนิน​โครงการบริการวิชาการ​ “การพัฒนารูปแบบการตลาดชุมชนประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์​4.0″ให้กับร้านค้าชุมชนตำบลบ้านส้มป่อย​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ​ ระหว่างวันที่​ 12-14ธันวาคม​2562​เพื่อพัฒนาเป็นตลาดชุมชนต้นแบบ​และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเน้นของหลักสูตรในรูปแบบที่หลากหลายตามความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกผังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคมแก่นักศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้

Read More

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน”

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ และด้านการตลาด 2 ท่าน คือ (1) คุณสิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล “เฮียนพ ร้านรสดีเด็ด” และ (2) คุณชวพจน์ ชูหิรัญ “เฮียนพ หมูปิ้ง 200ล้าน” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ …

Read More

โครงการ​บริการวิชาการ​ “ชุมชนปลอดภัย​ ไร้สารพิษ​ พลิกชีวิตเกษตรกรให้ยั่งยืน​ ”

โครงการ​บริการวิชาการ​ “ชุมชนปลอดภัย​ ไร้สารพิษ​ พลิกชีวิตเกษตรกรให้ยั่งยืน​ ” หลักสู​ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​ สาขาวิชาการตลาด​ คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ ร่วมกับ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์​และสาธารณสุข​ กาญจนาภิเษก​ ลงพื้นที่ตรวจเลือดให้กับเกษตรกร เพื่อหาสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในร่างกาย​ ณ​ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม​ ตำบลไทรใหญ่​ อำเภอไทรน้อย​ จังหวัดนนทบุรี​ วันเสาร์ที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2562​ วัตถุ​ประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

Read More

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด อบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์​ Big Data ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์​ (Digital Marketing)”

ในวันที่​ 19 สิงหาคม​ ​2562 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่​ 4 ​ ได้เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์​ Big Data ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์​ (Digital Marketing)”  จัดโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์​ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​พระนคร  ณ​ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์​ มหาวิทยาลัย​สวนดุสิต  

Read More