นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด อบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์​ Big Data ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์​ (Digital Marketing)”

ในวันที่​ 19 สิงหาคม​ ​2562 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่​ 4 ​ ได้เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์​ Big Data ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์​ (Digital Marketing)”  จัดโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์​ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​พระนคร  ณ​ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์​ มหาวิทยาลัย​สวนดุสิต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *