สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม ครอบครัวการตลาด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ครอบครัวการตลาด” (Marketing family) ภายใต้ชื่องาน งานบายศรี​สู่ขวัญ​ มน​ต์​ขลัง 62 คณะวิทยาการ​จัดการ  โดยคณาจารย์​ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปี และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมด้วยพร้อมเพรียงกัน ​
🙏กิจกรรมช่วงเช้า  ​ณ วัดราชผาติการาม ฟังเทศน์ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้ร่วมถวายสังฆทาน รับฟังธรรมเทศนา อบรมจริยธรรม ร่วมชมโบสถ์อายุกว่า183 ปี และเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศิริมงคล
กิจกรรมช่วงบ่าย ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ถนนสรินธร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับขวัญ​น้องและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับนักศึกษา กิจกรรม สันทนาการ​เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์​ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และสร้างความสนุกสนานให้นักศึกษากล้าแสดงออกและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมในครั้งนี้ยึดหลักการ2ประเด็นคือ การต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวการตลาดอย่างสร้างสรรค์และการตลาดรักษ์โลก เน้นกิจกรรมที่ไม่สร้างขยะ ลดการใช้โฟมและพลาสติก โดยรณรงค์ให้ครอบครัวการตลาดทุกคนำนำถุงผ้า กระติกน้ำและช้อนส้อมมาเอง เพื่อลดการสร้างขยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *